TŘÍDNÍ SCHŮZKA

31.08.2016 19:33

Dne 6. září 2016 od 15:30 hodin

se v naší školce uskuteční TŘÍDNÍ SCHŮZKA.

Program:
- provoz MŠ a její personální obsazení
- informace o platbách stravného
- seznámení s provozním a školním řádem
- informace o předškolní výchově
- plánované akce pro děti
- organizační pokyny
- diskuse a dotazy rodičů