Celoroční aktivity školy

27.10.2014 19:28

Akce pro děti

 

Návštěvy divadelních představení v Městském divadle

Kulturní představení pro děti v MŠ

Kulturní akce v Domě dětí a mládeže

Výlet do ZOO v Děčíně a Ústí nad Labem

Mikuláš v MŠ

Vánoce v MŠ

Besídka pro rodiče – Vánoce, Den matek

Olympiáda na zahradě školy ke dni dětí

Dětský den na zahradě MŠ Máchovo nám. pořádaný školáky

Karneval v MŠ– průvod obcí v maskách

Táborák na zahradě školy 

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Koupání v malšovickém bazénu

Akademie v Městském divadle