AKCE NA KVĚTEN

04.05.2015 21:56
 
 
6. 5. / středa /  -  Š K O L N Í      A K A D E M I E
Dopoledne zkouška,  odpoledne přivezou rodiče děti před divadlo v Děčíně, sraz před divadlem v 16. 15 hodin. Rodiče si děti opět převezmou po skončení našeho vystoupení. Celé představení trvá od 17 do 19 hodin.
 
19. 5. / úterý /  -  F O T O G R A F O V Á N Í                         
Dopoledne v MŠ, fotografie celé třídy i jednotlivých dětí.
 
21. 5.  / čtvrtek / -  S M O L Í Č E K    P A C H O L Í Č E K
Pohádka v divadle v Děčíně.
Vstupné  60 Kč. Začátek představení v 10. 15 hod.
 
25. 5.  / pondělí /  -  O Č N Í      V Y Š E T Ř E N Í
Týká se pouze těch dětí, které jsou rodiči přihlášeny k bezkontaktnímu očnímu vyšetření. Poplatek je 150 Kč, vybíráme předem.
 
29. 5.  / pátek /   -  S L A V Í M E    D E N    D Ě T Í
Při pěkném počasí si uděláme výlet do Děčína, kde nám v ZŠ  Máchovo nám. žáci připraví odpoledne plné her,soutěží a zábavy. V případě špatného počasí proběhne zábavné dopoledne k MDD na zahradě MŠ v náhradním termínu.